Ubezpieczyć można każdą instalację osobno lub kilka, na jednej polisie.

Instalację fotowoltaiczną
(do 50 kW)

Pompę ciepła

Instalację solarną

Przydomowy magazyn energii

Stację ładowania samochodu

Kto może się ubezpieczyć?

gospodarstwo domowe

firma

gospodarstwo rolne

Czym się wyróżniamy?

Ochrona od wszystkich ryzyk

najszersza opcja dostępna na rynku

Wysokie
sumy

ubezpieczymy instalację o wartości do 150 tys. zł

Atrakcyjne
składki

już od kilkudziesięciu złotych za rok ochrony

Ubezpieczenie straty energii elektrycznej

odszkodowanie za przerwę w pracy instalacji nawet do 90 dni

Zakres

Ryzyka nienazwane oraz inne:

Jak to działa?

Zobacz na przykładzie, kiedy i w jakiej wysokości możesz otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia fotowoltaiki i OZE:

Instalacja fotowoltaiczna
przymocowana w sposób trwały do dachu budynku jednorodzinnego.

Wartość instalacji 25 000 zł
wraz z urządzeniami stanowiącymi całość (np. falownik).

Opis szkody
W wyniku zwarcia w puszce przyłączeniowej doszło do zaprószenia ognia na palną izolację dachu a następnie do przeniesienia ognia na konstrukcję, do której przymocowane zostały panele fotowoltaiczne. W wyniku pożaru uszkodzeniu uległy 3 panele co spowodowało czasowe straty w produkcji energii elektrycznej (22 dni przerwy). Uszkodzony został także dach.

Odszkodowanie

0
uszkodzone elementy instalacji fotowoltaicznej
0
koszty uprzątnięcia i wywozu i utylizacji
0
uszkodzenia dachu
0
rekompensata za czasowej straty energii (22 dni)
0
Łączna kwota odszkodowania

Jak kupić

1

Wybierz wariant

dostosowany do twoich potrzeb

2

Wypełnij wniosek

online w kilka minut

3

Opłać składkę

korzystając z szybkiej płatności internetowej

4

Odbierz polisę

elektroniczną polisę otrzymasz na email

Często zadawane pytania

Ochroną ubezpieczenia możemy objąć instalację fotowltaiczną, która wykorzystywana jest na własny użytek o całkowitej wartość nieprzekraczającej 150 000 PLN i mocy max 50 kW.

Tak, ważne jednak by instalacja była przytwierdzona na stałe, tak aby niemożliwe było jej oderwanie bez użycia siły lub narzędzi. Instalacja fotowoltaiczna lub instalacja solarna uznana jest za przytwierdzoną na stałe, jeśli użyto do tego także balastu wykorzystywanego przy metodzie obciążeniowej.

Strata w produkcji jest wyliczana, gdy instalacja fotowoltaniczna została uszkodzona w wyniku zdarzenia losowego lub awarii urządzenia. By obliczyć wysokość wypłaty należy wziąć pod uwagę cztery czynniki: liczbę dni nie działania instalacji (maksymalnie 90 dni, licząc od dnia kiedy instalacja przestała produkować energię), zakładaną produkcję, cenę energii w zł za 1 kWh (widoczna w umowie z zakładem energetycznym) oraz dzienny wskaźnik dla miesiąca (określony w tabeli w OWU).

Tak, instalacja umieszczona na budynku gospodarczym lub wiacie może być ubezpieczona. Warunkiem jest, by budynek był obiektem budowlanym trwale związany z gruntem, wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, mający fundamenty i dach a także utrzymany w należytym stanie technicznym.

W ramach ubezpieczenia nie ma możliwości ubezpieczenia samej stacji ładowania samochodu elektrycznego. Stacja może być objęta ochroną ubezpieczenia tylko wówczas, gdy jednocześnie ubezpieczamy instalację fotowoltaiczną, solarną lub pompę ciepła.

Jeśli instalacja zamontowana jest w budynku to wymagamy zabezpieczeń dotyczących ogrodzenia. Teren, na którym umieszczona jest pompa ciepła musi być ogrodzony (wysokość ogrodzenia co najmniej 1,20 m) oraz zamykany i zabezpieczony, a brama zainstalowana w ogrodzeniu powinna być zamykana na co najmniej jeden zamek elektroniczny, wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową lub zamykana automatycznie za pomocą siłowników.

 

Tak. Firma może ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną, solarną, pompę ciepła, stację ładowania samochodu elektrycznego lub przydomowy magazyn energii. Ważne jednak, by wykorzystywać instalacje OZE do zaspokajania własnych potrzeb w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (jako mikroprzedsiębiorca).

Tak, zgodnie z zapisami OWU – Pompa ciepła to urządzenie grzewcze dostarczające ciepło pobrane z gruntu, z wody lub z powietrza do instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnej lub wentylacyjnej. Za pompy ciepła uważa się jednostkę zewnętrzną i jednostkę wewnętrzną połączoną przewodami z czynnikiem roboczym.

Niestety ma takiej możliwości, ponieważ ubezpieczeniem nie mogą być objęte instalacje wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej.

Nie. Ubezpieczeniem objęte mogą być jedynie instalacje OZE zamontowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie, nie dotyczy. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną stratę w produkcji energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej.

Colonnade jest międzynarodowym ubezpieczycielem. To firma działająca w 30 krajach. Priorytetem ubezpieczyciela jest zapewnienie doskonałej obsługi klienta oraz rozwoju innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Kontakt

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń

Formularz kontaktowy